Tenaga Pengajar

Dosen Tetap di Program Studi Psikologi Islam

 1. Dr. Akhmad Sagir, M.Ag
 2. Dr. M.  Zainal Abidin, M.Ag
 3. Dra. Hj. Siti Faridah, M.Ag
 4. Dra. Mulyani, M.Ag
 5. Mubarak, M.A
 6. Imadduddin, M.A
 7. Yulia Hairina, M.Psi. Psikolog
 8. Dina Aprilia, M.Psi. Psikolog
 9. Shanty Komalasari, M.Psi. Psikolog
 10. Musfichin, M.A
 11. Mahdia Fadhila, M.Psi. Psikolog

 

Dosen Tetap di luar Program Studi Psikologi Islam

 1. Prof. Dr. Abdullah Karim, M.Ag
 2. Dr. Noorhidayat, M.A
 3. Dr. H. Ahmad Mujahid, M.A
 4. Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum
 5. Drs. Arni, M.Fil.I
 6. Drs. Basrian, M.Fil.I
 7. Dr. Taufik Hidayat, M.Kes
 8. Anwar Fuadi, M.A

 

Dosen Tidak Tetap Program Studi Psikologi Islam

 1. Anida Magfirah, M.Psi.
 2. Siti Rai`yati., M.Psi
 3. Dina Nisrina, M.Psi., Psikolog
 4. Kinanti Dartanyan, M.Psi., Psikolog
 5. Widiya Aris Radiani, S.Psi, M.Psi, Psikolog
 6. Jazak Akbar Hidayat, M.A., Ph.D
 7. Sarihat, M.A
 8. Lia Agustina, M.Pd
 9. Akhmad Syahbudin, M.Ag
 10. Muhammad Syafi’i, M.Ag