Dr. M.  Zainal Abidin, M.Ag

Nama Lengkap: Dr. M. Zainal Abidin, M.Ag
NIDN: 2007107702
Jabatan Akademik: Lektor Kepala
Email: -

Latar Belakang Pendidikan 
S1 - UII Yogyakarta 
S2 - UIN Sunan Kalijaga
S3 - UIN Sunan Kalijaga

Bidang Pengajaran
- Filsafat Pendidikan Islam
- Filsafat Islam
- Filsafat Islam

Minat Penelitian 
-

Googel Scholar