Munaqasah Skripsi An. Fitria

October 20, 2020 Psikologi Islam 0

Selasa (20 Oktober 2020). Dilaksanakan Munaqasah Skripsi an Fitria (1601451181). Dengan judul Skripsi “Gambaran Konsep Diri Pengamen Jalanan” Dewan Penguji Ketua Penguji : Dra. Mulyani, […]

Jujur

October 7, 2020 Psikologi Islam 0

Mana yang lebih anda tanamkan pada anak Anda? Kujujuran ataukepintaran? Seorang anak kecildisuruh ibunya berjualan bunga mawar di sebuah pusat perbelanjaan. Kepada setiap orang yang […]