Dra. Hj. Siti Faridah, M.Ag

Nama Lengkap: Dra. Hj.Siti Faridah, M.Ag
NIDN: 2029126401
Jabatan Akademik: Lektor Kepala
Email: sitifaridah@uin-antasari.ac.id
No. HP: 085332529595

Latar Belakang Pendidikan 
S1 - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
S2 - UIN Antasari Banjarmasin

Bidang Pengajaran
- Studi Islam

Minat Penelitian 
-

Google Scholar