Tenaga Kependidikan

No.JabatanNama
1Kabag Tata UsahaDrs. M. Idris Syukur, M.Pd.I
2Kasubag MikwaRaimah, S.Sos
3Kasubag UmumMulyadi. S.Ag. M.AP
4BendaharaMuhammad Rusdi, S.Pd
5Staf MikwaRabiatul Adawiyah, S.Ag
6Staf MikwaAriyani Pramina
7Staf UmumAbd Adim, S.E
8Staf Program Khusus UlamaAkhmad Syahbuddin, S.Th.I
9Staf KeuanganTahniyatus Shofia, A.Md
10Staf KeuanganNurul Jazimah Harsah, S.Pd.I
11Staf CarakaHairani
12Staf PerpustakaanMifathuddin
13Staf PerpustakaanAsty Mulandari, S.Psi.I