Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag

Nama Lengkap: Dr. Akhmad Sagir, M.Ag
NIDN: 2017127101
Email: akhmad_sagir@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan 
S1 - UIN Antasari Banjarmasin 
S2 - UIN Antasari Banjarmasin
S3 - University Kebangsaan Malaysia


Bidang Pengajaran 
- Kajian Islam

Minat Penelitian 
-
Googel Schoolar