Ikhlas Dalam Menuntut Ilmu

January 29, 2020 imad 0

Siaran Keagamaan RRI Pro 2 Banjarmasin, Selasa, 28 Januari 2020. Narasumber dalqm kegiatan ini adalah Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum (Dosen Akidah Filsafat Islam FUH/Ketua Pusat […]

Hikmah Di Balik Bencana

January 7, 2020 Psikologi Islam 0

Siaran Keagamaan RRI Pro 2 Banjarmasin. Selasa, 7 Januari 2020. Narasumber adalah Mubarak M.A dan Siti Raiyati,M.Psi (Dosen Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora). […]